Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Begravelsesbyrået Jan-Oddleiv Garder.

Elsie Mathisen

Født 24.07.1921
Død 26.07.2019

Oddny Hjortland

Født 04.04.1935
Død 25.07.2019

Vidar Sørensen

Født 07.12.1949
Død 25.07.2019

Sture Anker Bernhoff

Født 24.04.1950
Død 17.07.2019

Ester Anna Kobbevik Helmer

Født 05.09.1955
Død 18.07.2019

Jorunn Andrea Anderssen

Født 28.05.1939
Død 19.07.2019

Tor Kaurin

Født 30.03.1935
Død 19.07.2019

Jorun Marie Brandbu

Født 18.09.1944
Død 07.07.2019

Svein Forså

Født 13.03.1941
Død 12.07.2019

Leif Arthur Ørbeck

Født 14.03.1930
Død 10.07.2019

Marius Rydland

Født 15.04.1983
Død 03.07.2019

June Iren Hagen Seeberg

Født 15.03.1956
Død 10.07.2019
Kontakt Oss
x