Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Begravelsesbyrået Jan-Oddleiv Garder

Vera Katrine Manheim

Født 13.11.1964
Død 10.11.2018

Anne Berit Isaksen

Født 05.04.1954
Død 05.11.2018

Inger Agnethe Smith

Født 23.11.1933
Død 08.11.2018

Jensine Hunnestad

Født 15.09.1928
Død 09.11.2018

Solveig Johansen

Født 27.12.1934
Død 10.11.2018

Helge Johnsen

Født 30.01.1941
Død 07.11.2018

Karl Oskar Henry Ahnstrøm

Født 29.06.1935
Død 06.11.2018

Ole Jerven

Født 03.03.1923
Død 01.11.2018

Egil Johansen

Født 14.06.1950
Død 05.11.2018

Bjørn Henrik Bjørndal

Født 28.08.1945
Død 05.11.2018

Kjell Bernhard Johansen

Født 20.02.1925
Død 31.10.2018

Olga Sparre

Født 11.01.1937
Død 01.11.2018
Kontakt Oss
x